ŻyczeniaO Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie tych nowych księży, uczyń ich Twoimi naśladowcami i sługami. Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat spragniony światła prawdy i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata. Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im. [Amen]

Z najszczerszymi życzeniami wszelkiej Łaski Boga dla "nowo wyświęconych" prezbiterów i diakonów Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którzy właśnie dziś o godzinie 10:00 w poznańskiej Katedrze złożyli swoje śluby.  
Niech Najsłodsza Panienka  prowadzi Was przez całe życie drogą jasną i prostą, uświęcając Wasze powołanie tak, jak święte i niepokalane było jej życie. Szczęść Wam Boże!

Komentarze

Przeczytaj również

#dekalog - 6. Cudzołóstwo

Czy katoliczka może być kobieca?

Nic nie dzieje się przypadkiem!