Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Wszystkim neoprezbiterom Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którzy dziś o godzinie 10:00 w Katedrze Archidiecezjalnej w Poznaniu otrzymali mocą Ducha Świętego święcenia kapłańskie składam najszczersze gratulacje i życzenia.
Niech Was Pan Bóg prowadzi każdego dnia, każdego dnia, jako Najwyższy Kapłan ukazuje piękno powołania, do którego Was stworzył, a Maryja, wskazująca każdego dnia na swojego Syna prowadzi Was jasną drogą, abyście byli jak najlepszymi Jego pośrednikami tu, na ziemskim padole. Szczęść Wam Boże!

Komentarze

Przeczytaj również

Moja Góra Tabor.

Wielkie Wyzwanie

Mały Książę i Róża